Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Edukacyjne Czwartki

- spotkania praktyków, badaczy i pasjonatów edukacji.

Zapraszamy do udziału w cyklu otwartych spotkań pedagogów, którym bliskie jest myślenie o jakości edukacji i jej społecznym znaczeniu. Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do wzajemnej dyskusji między różnymi podmiotami zajmującymi się profesjonalnie edukacją.

Zaproszeni są zatem wszyscy, dla których edukacja stanowi wartość i pasję, którzy łączą teorię z praktyką i pragną podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami: nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, tutorzy, trenerzy, doradcy, metodycy, badacze.

Harmonogram spotkań:

czwartek 8.02.2018 | godz.17:00 - sala 111

„Co dalej z nauczaniem indywidualnym? Reforma edukacji a oczekiwania i potrzeby nauczycieli, uczniów i rodziców”, mgr Paulina Hawrylewicz-Kowalska

Wystąpienie dotyczyć będzie analizy konsekwencji wynikających ze zmiany przepisów prawa dotyczących organizacji nauczania indywidualnego, przenoszących możliwość realizacji tej formy nauczania tylko w miejsce zamieszkania ucznia. Zwrócimy również uwagę na wprowadzenie nowych rozwiązań prowadzenia zajęć w postaci zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 

Paulina Hawrylewicz-Kowalska jest nauczycielką bloku przedmiotów humanistycznych (język polski, historia oraz wiedza o kulturze), pracuje z uczniami na różnych poziomach edukacyjnych (szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych), prowadzi też nauczanie indywidualne w ramach Kadr Indywidualnego Nauczania we Wrocławiu. Jest egzaminatorką Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także doktorantką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Pod kierunkiem prof. DSW dr hab. Ewy Kurantowicz przygotowuje pracę doktorską na temat wymiarów transformatywnego uczenia się nauczycieli nietradycyjnych uczniów.

 

czwartek 8.03.2018 | godz.17:00 - sala 111

temat: „Co to jest  stres akulturacyjny  i  co warto o nim wiedzieć?”; prowadząca: dr Aneta Słowik (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa)

W wystąpieniu przybliży zjawisko stresu akulturacyjnego (w ostrej fazie nazywanego również szokiem kulturowym), który może być doświadczany przez dorosłych, młodzież, dzieci w sytuacji zmiany kulturowej (np. uchodźców, expatów, repatriantów, migrantów). Przedstawi również przyczyny i symptomy tego stresu identyfikowane w sferze psychicznej, społecznej oraz fizycznej człowieka.

Dr Aneta Słowik – pracowała przez rok w Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom w Wielkiej Brytanii, udzielała w Belgii wsparcia kobietom – analfabetkom, głównie w zakresie nauki języka francuskiego, była praktykantką w szkole podstawowej w Brukseli w klasie integracyjnej dla dzieci-migrantów, posiada doświadczenie pracy w świetlicach środowiskowych w Brukseli w społecznościach zróżnicowanych kulturowo.

 

- INFORMACJE -

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (obowiązują zapisy)

Patronat honorowy:

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych DSW

 

Koordynator spotkań:

dr Agnieszka Zembrzuska

Kontakt:

czwartek@dsw.edu.pl

Myśli przewodnie Edukacyjnych Czwartków:

  • spotkania praktyków, ekspertów i badaczy oraz wymiana wiedzy i doświadczeń,
  • wzajemne inspirowanie się we wrocławskim/dolnośląskim/polskim środowisku edukacyjnym,
  • dyskusja wokół tematów pilnych, ważnych i ciekawych (w tym związanych z obecną reformą systemu edukacji),
  • poznanie praktycznych rozwiązań i najnowszych badań różnych wymiarów edukacji,
  • krytyczne odkrywanie trendów w edukacji formalnej i pozaformalnej,
  • przemiany współczesnego świata i społeczeństwa a edukacja.  

czwartek 11.01.2018 | prof. Bożena Muchacka

„Jak kształcić przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej?”, prof. dr hab. Bożena Muchacka (Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

 

Przedmiotem wystąpienia będzie problematyka  dotycząca jakości kształcenia nauczycieli  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, istotnych i koniecznych modyfikacji dotychczas realizowanych w Polsce programów kształcenia przygotowujących nauczycieli do ich przyszłej roli zawodowej.

 

Zainteresowania badawcze prof. Barbary Muchackiej dotyczą problematyki edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym, uwarunkowań osiągnięć szkolnych; problematyki wychowania dzieci (rodzina, przedszkole, szkoła). Zajmuje się m.in. zagadnieniem cech programów kształcenia i wychowania, strategii stosowanych przez nauczycieli w pracy z dzieckiem oraz kształceniem nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.