Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj


Aktywność naukowa/organizacyjna pracowników Instytutu Pedagogiki

 • 4 marca 2015 r.
 • 18 lutego 2015 r.; prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
  wystąpienie w ramach cyklu spotkań Academia privata organizowanych przez prof. DSW dr hab. Marię Reut i prof. DSW dra hab. Jerzego Kochanowicza
  zobacz szczegóły / plakat
 • 18 lutego2015 r.; mgr Karolina Reinhard
  organizacja seminarium Mała szkoła w systemie oświaty: raporty, stanowiska, rekomendacje; zobacz szczegóły
 • 30 stycznia 2015 r.; dr Katarzyna Gawlicz
  organizacja seminarium z cyklu W poszukiwaniu nowych rozwiązań we wczesnej edukacji: Forum wymiany myśli i doświadczeń pt. "Nie - czy mądre, a raczej - jak mądre są dzieci". Refleksje z pobytu w niemieckim przedszkolu w Homberg. zobacz szczegóły

 • 15-16 stycznia 2015 r.; prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
  czynny udział w międzynarodowej konferencji Edukacja i kultura.Rozproszenia i (re)integracje tożsamości. Implikacje dla kształcenia na studiach uniwersyteckich organizowanej przez Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członkostwo w Komitecie Naukowym ww. konferencji
  zobacz program